Suggested donation:
$10 each CD; $8 each SongBook
Modern Orginal Christian  
Contemporary music with
uplifting songs in Vietnamese
and English.
for:
Church worship, Evangelical
Outreach, Individual, Family,
Teens, & Children....
...
Muốn nghe thử, xin bấm vào tựa bài hát dưới đây /
Click on the songs in the CD's backcover below to listen to demo
Tân ca nhạc phúc âm vui hát
cho Chúa và cho nhau,
Anh Ngữ và Việt ngữ.
cho:
hội thánh thờ phượng,
chứng đạo, và truyền giảng,cá nhân,
gia đình, thanh thiếu niên̉,
và các em nhỏ, ...
Home               Contact Us                 About Us
-Lời của 10 bài hát có in bên bìa trong dĩa nhạc
-There are lyrics printed inside the CD cover
Latest Release !
1.   God Is Love
2.   Mừng Một Ngày Mới
3.   Vui Mừng Mãi
4.   Công Cha
5.   Chúa Ban Cho Em
6.   Yêu Anh
7.   Ngủ Đi Con
8.   Đừng Quên
9.   My Friends
10. Guard Our Minds     
Our Missionaries
đặc biệt
Khi mua 2 dĩa; Dĩa nhạc thứ nhì để tặng bạn
chưa tin Chúa, thì sẽ được tặng dĩa thứ ba là:
Digital Age - The Neo Digits CD
Special deal
Buy 2 VMM CDs -- A  2nd CD for your
unsaved friend, you get
Digital Age - The Neo Digits CD
as a FREE gift.
click on CD
cover for detail
or to listen
<-------
Digital Age -
The Neo Digits
CD
------->
VMM SongBook         is available.