Home  
Suggested donation:
$10 each CD; $8 each SongBook
Modern Orginal Christian  
Contemporary music with
uplifting songs in Vietnamese
and English composed,
performed & recorded
by
Diane Phuong-Dai Nguyen
for:
Church worship, Evangelical
Outreach, Individual, Family,
Teens, & Children....
Muốn nghe thử, xin bấm vào tựa bài hát dưới đây /
Click on the songs in the CD's backcover below to listen to demo
-Lời của 10 bài hát có in bên bìa trong dĩa nhạc
-There are lyrics printed inside the CD cover
1CD = $10
Mixed 5CDs = $30
To order CD
email to Phương Đài here:
Buy & download individual tracks
for
99c/each at Amazon
click HERE
1.   God Is Love
2.   Mừng Một Ngày Mới
3.   Vui Mừng Mãi
4.   Công Cha
5.   Chúa Ban Cho Em
6.   Yêu Anh
7.   Ngủ Đi Con
8.   Đừng Quên
9.   My Friends
10. Guard Our Minds     

Tân ca nhạc phúc âm vui hát
cho Chúa và cho nhau,
Anh Ngữ và Việt ngữ.
cho:
hội thánh thờ phượng,
chứng đạo, và truyền giảng,cá
nhân, gia đình, thanh thiếu niên̉,
và các em nhỏ, ...
Copyright 2004-2020 by Diane Phuong-Dai Nguyen. All Rights Reserved