Suggested donation: $10 each CD
Modern Orginal Christian  
Contemporary music with uplifting,
praise, and worship songs in
Vietnamese and English.

for:
Individual,
Family,
Church,
Evangelical & Outreach
...
Click on the songs below to listen
Tân nhạc phúc âm ca ngợi Chúa,
Anh Ngữ và Việt ngữ.

cho:
cá nhân,
gia đình,
hội thánh,
chứng đạo,
truyền giảng,
...
1.  Dòng Sông Phước Hạnh
2.  Tin Nhận Ngài
3.  Nguyện Xin Tái Dâng
4.  Đẹp Lòng Cha
5.  Bền Lòng Trông Cậy
6.  Mẹ Ơi !
7.  Yêu Chúa Yêu Nhau
8.  Việt Nam Ơi !
9.  River of Blessings
10, Believe In You
11, Commit Myself To You
12, Pleasing to You
13, Wait On You
14, Love God Love Each Other
Songs written & performed by Phương Đài
Arranged by B. Anthony & Phương Đài Price
Recorded & Mixed at db For Him Studio
CopyRight2005 Diane Phương Đài Nguyễn-Price
Special price
Encourage
Evangelical outreach
& those who like to
share your faith..

Buy a 2nd CD for your
unsaved friend for
only  half price.

2 CDs for $15
Giá đặt biệt
khích lệ chứng đạo,
và cho những
ai muốn chia sẻ niềm
tin.

Mua tặng bạn chưa
tin Chúa, diã
nhạc thứ nhì chỉ nửa
giá.

2 diã: $15
Home               Contact Us                 About Us
SongBook is available
giá ủng hộ: $8 each