Chào mừng quý khách
You need Java to see this applet.
đb cho Chúa
đb cho Chúa
Hát Cho Chúa là một trong những mục vụ
của
db For Him.  100% số tiền db For Him
thu được qua các diã́ nhạc này của
db For
Him
sẽ được dùng để bảo trợ cho các giáo
sĩ Việt Nam tại Châu Á, các giáo sĩ truyền
đạo tình nguyện tại quê nhà đang dấn thân
rao giảng Tin Lành ở những nơi xa xôi, hẻo
lánh cho đồng bào chưa từng có cơ hội
được nghe biết về Cứu Chúa Jêsus, và để
mua Kinh Thánh và gạo cứu đói cho đồng
bào sắc tộc nghèo tại VN.            
Tiếp theo
Copyright 2004-2007 db for Him. All Rights Reserved
Copyright 2004-2007 db for Him. All Rights Reserved
Ơn Cứu Rỗi Ngày Hôm Nay.  
Xin bấm vào đây.
Nối mạng - Links
Sách Biếu Tặng
Latest Release!
Mời quý khácḥ
mua ủng hộ
Our Missionaries
Tự chọn 5CDs = $30
Xin bấm vào bìa CD để nghe nhạc
Bài Giảng Hàng Tuần
Home              Contact us                 Our Ministrỵ
www.dbforHim.com
www.hátchoChúa.com
www.theNeoDigits.com
Cám ơn quý khách đã ghé thăm.  Nguyện xin
ơn lành của Chúa Jêsus Christ ở cùng quý vị luôn
Cậy ơn Chúa, "Hát cho Chúa" mong
được góp phần ca ngợi Chúa, chia sẻ,
củng cố niềm tin, và rao truyền
Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa Cứu Thế
Jêsus Christ đến cho đồng bào người
Việt thân yêu.

"Hãy bước đi trong sự yêu
thương, giống như Đấng
Christ đã yêu chúng ta
".
(Ê-phê-sô 5:2)

"..and live a life of love, just as
Christ loved us and gave himself
up for us as a fragrant offering
and sacrifice to God."
(Ephesians 5:2)
TruyềnGiáoVN - 5p
GFA - Tin Lành cho Châu Á
Tin lnh Vietnam
Tin Lành Hy vọng
Giáo Hạt Tin Lành VN
Liên Hữu Báp Tít VN
Cơ Đốc Nhân
Đường Hy Vọng
Sống Đạo Online
Nếp Sống Gia Đình
Các Hội Thánh Việt C&MA
Các Hội Thánh Việt Báp Tít
The Neo Digits
International Justice Mission
-Kinh Thánh Việt Ngữ
-Kinh Thánh Anh Ngữ


Dâng Hiến Hết Lòng
(Rev. Nguyễn Trọng Vinh)
www.Vietnamesehope.org
1CD = $10
$10usd --  Mua 1 tặng 1   
Giá bao gồm cước phí trong và ngoài
Hoa Kỳ -- (NGÀI CD only)